K10

USAZENÍ PARNÍHO KOTLE K10 V KOPŘIVNICI

12. a 13. září 2013 za přítomnosti 120 metrového jeřábu s nosností 360 tun a Kopřivnické kabelové televize probíhalo usazení parního kotle K10 na spalování biomasy v areálu TATRA.

Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších stavebních akcí naší společnosti, nejen co do rozsahu a technologické náročnosti, ale i samotného významu pro město Kopřivnice.

 

Dokument ze stavby biomasového kotle pořízený KTK (Kabelová televize Kopřivnice)

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/20-zari-2013/

http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/31-ledna-2014